Erfgenamen: de essentie

Mevrouw, Mijnheer,

U bent erfgenaam.

Misschien verrast dit bericht u en hebt u er vragen over. Laten we ons even kort voorstellen: Coulot-Roehrig is marktleider in erfrechtelijke genealogie et staat bekend voor zijn plichtbewuste en professionele aanpak.
In samenwerking met het notariaat kunnen wij bogen op de ervaring van duizenden erfopvolgingen. Onze medewerkers zullen uw erfopvolging binnen de beste termijn, op een transparante manier en in gezamenlijk overleg behandelen. In sommige gevallen kan de afhandeling van de erfopvolging lang en ingewikkeld lijken en hebt u de indruk lang te moeten wachten voordat u uw erfdeel in ontvangst kunt nemen.
Daarom willen wij u de verschillende fasen toelichten waar we samen doorheen moeten om tot de uiteindelijke afhandeling te komen.

Hartelijke groeten,


Guillaume Roehrig,
President-directeur,
Expert bij het hof van beroep in Parijs