Garanties


 

DE GARANTIES DIE WIJ U BIEDEN: 
 

  • Een garantie i.v.m. de goede afloop van de onderzoeken, bekrachtigd door een contract dat u tegen eventuele erfrechtelijke risico's beschermt
  • Een verzekering beroepsaansprakelijkheid
  • Een financiële garantie m.b.t. de vertegenwoordiging van het kapitaal
  • Een ISO 9001-certificering
  • De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen genealogen en notarissen van 4 juni 2008
  • Lid van de beroepsvereniging "Syndicat National des Généalogistes" (S.N.G.)
  • Oprichter en lid van de overkoepelende "Union des Syndicats des Généalogistes Professionnels" (U.S.G.P.) en ondertekenaar van diens kwaliteitshandvest

 

ERELONEN : 
 

De erelonen bepaald in het contract dat wij u aanbieden, worden enkel geïnd als de erfopvolging die u bekendgemaakt is, gunstig afloopt. Mocht echter blijken dat het passief van de erfenis hoger is dan het verwachte actief, dan blijven alle voorgeschoten kosten voor onze rekening.

Deze erelonen worden, afhankelijk van de opdracht, op verschillende manieren berekend, en wel als volgt :
 

Bekendmaking van de erfenis
 

Onze erelonen worden berekend op het nettogedeelte van de erfgenaam, d.w.z. na de betaling van de successierechten en van alle kosten m.b.t. de afhandeling van de erfopvolging (cf. de belangrijkste fasen van de afhandeling van de erfopvolging in de rubriek Praktische info).

Het gaat om een percentage dat toegepast wordt op het erfdeel van de teruggevonden erfgenaam en hangt af van de graad van verwantschap en van het bedrag van het actief.

Het percentage dekt de opsporingskosten van de genealoog (reiskosten, onderzoek, enquête, e.d.) en zijn bezoldiging.

De klant-erfgenaam is verzekerd tegen een eventueel passief. 
 

Bevestiging van erfopvolging / lokalisatie van personen
 

Op verzoek van de notaris staat Coutot-Roehrig in voor de bevestiging van de erfopvolging, zich er op eigen verantwoordelijkheid van verzekerend dat geen enkele erfgenaam over het hoofd wordt gezien.

De bezoldiging bestaat uit een all-in ereloon dat vooraf wordt bepaald.